Zapisy na egzaminy

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 7 czerwca 2018.
Zapisy trwają do 23 kwietnia 2018 (liczy się data wpłynięcia dokumentów).

W celu zapisania się na egzamin CILS należy przesłać na adres Centrum Egzaminacyjnego CILS <cils@uni.lodz.pl> następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz:  <modulo_di_adesione_cils_per_sedi_all_estero>.
  2. Fotokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  3. Potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem podanym poniżej).

AKTUALNY CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W ROKU 2018
ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich (sekcja włoska) c/o Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
NRB: 29 1600 1462 1029 4339 9000 0001
IBAN: PL29 1600 1462 1029 4339 9000 0001

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i poziom egzaminu: Imię Nazwisko, CILS C2