Kontakt

CENTRUM EGZAMINACYJNE CILS

c/o Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Tel.: +48 734 440 545 (czynny w poniedziałki i piątki w godz. 18:00-21:00)
Mail: cils@uni.lodz.pl