O egzaminach

CILS – Certificazione di italiano come lingua straniera

Jest to certyfikat poświadczający znajomość języka włoskiego na wybranym poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2.

Egzamin organizowany jest przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie (Università per Stranieri di Siena).

Egzamin składa się z serii ćwiczeń, sprawdzających umiejętności w następujących zakresach:

  • rozumieniu tekstu mówionego,
  • rozumienie tekstu pisanego,
  • analiza struktur komunikacyjnych,
  • pisanie,
  • mówienie.

Egzaminy sprawdzane i oceniane są w Università per Stranieri di Siena.
Informujemy, że czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Do pobrania krótki opis poszczególnych poziomów w języku włoskim: Descrizione dei livelli

Podajemy link do strony, z której można pobrać próbne egzaminy na poszczególnych poziomach: Esempi prove di esami